WHOIS یک پروتکل پرس و جو و پاسخ است که به طور گسترده برای پرس و جو از پایگاه های داده استفاده می شود که کاربران ثبت نام شده یا صاحبان منابع اینترنتی را ذخیره می کند، مانند نام دامنه، بلوک آدرس IP یا یک سیستم مستقل، اما همچنین برای طیف وسیع تری از منابع اینترنتی استفاده می شود. اطلاعات دیگر نیز ممکن است از اطلاعات دارنده دامنه باشد