ایده طراحی سیستم مانیتورینگ گروه تیما تهران

از آنجا شروع شد که  دو گروه مشتریان ثابت درطراحی نرم افزار آموزشی خودرویی ، شروع به کار کردند.

ادامه مطلب

طراحی قفل نرم افزاری

در گروه نرم افزاری تهران تیما با بهترین کیفیت انجام میشود.

ادامه مطلب