تبلیغات کسب درآمد در خانه با قرنطینه با گروه تیما .
از محدودیت ها فرصت بسازید ایده خود در خانه به کمک ما عملی کنید.
طراحی نرم افزار
طراحی سایت
طراحی لوگو
پشتیبانی رفع ایراد سایت توافقی ویا رایگان با مشاوره.
بهینه سازی سایت و تم ، سئو
طراحی انیمیشن لوگو تیزر تبلیغاتی.
آموزش موارد فوق با توافق برای همکاران و بازاریابان در کشور !
www.t-ma.ir
02191002827
02191003227