گروه نرم افزاری تهران تیما خدماتی همچون طراحی قفل نرم افزاری و طراحی نرم افزار آموزشی با قابلیت به روز رسانی مدیریتی جامع سیستم بلادرنگ ضد رنگ و سیستم مانیتورینگ برخط برای جلوگیری از نفوذ و سیستم اجرایی و همراه با برخورد یا بلاک و… با قیمت توافقی با ارائه نمونه کار های موفق فعال همراه شما است.
طراحی نرم افزار آموزشی خودرویی و نقشه
طراحی نرم افزار آموزشی دوره ها
طراحی نرم افزار آموزش پرورشی