گروه نرم افزاری تهران تیما یکی از خدماتی که ارائه می دهد.
تولید نرم افزار آموزشی ، با قفل نرم افزاری که قابلیت بلاک بلادرنگ کاربران و… دارد .
با درخواست شما نیز می توانیم زیر ساختی ارائه دهیم با قابلیت جلوگیری از عکس برداری فیلم برداری نرم افزازی
و بروزرسانی برخط نرم افزار با زیر ساخت ارزان قیمت و با کیفیت