گروه تیما تهران چند سیستم خدماتی آماده کرده به کمک آنها میتوانید در اینستاگرام بشتر دیده شوید یا اطلاعات دامنه رقبای خودتون رو پیدا کنید همچنین میتوانید پیج رقیب های اینستاگرام خود رو تحلیل کنید تا نرج تعامل و… بدست بیاورد