گروه نرم افزاری تهران تیما چطور کار میکند در کل کشور ایران به صورت برخط آنلاین انجام میشود تمام مراحل با تحقیق قبلی در برای طراحی نرم افزار و سایت لوگو با جلسات مشخص شده انجام میشود تمام قیمت ها با توافق مشتریان انجام میشود و با توجه به بوجه مشتری انجام میشود پس همه چیز با مشتری است.
www.t-ma.ir 02191002827 02191003227