ویدیو: آشنایی اولیه processing

آشنای اولیه با محیط نرم افزار ها و تابع های اصلی در برنامه نویسی ویندوز ، اندروید و آردوینو ، p5.js ، java script www.t- …