ایده طراحی سیستم مانیتورینگ گروه تیما تهران

از آنجا شروع شد که  دو گروه مشتریان ثابت درطراحی نرم افزار آموزشی خودرویی ، شروع به کار کردند.

مدیریت اشتراک کاربر ها و حملات هکر ها برای آنها سخت شد .

پس یک پیشنهاد عالی برای آنها آماده کردیم آن هم سیستم مانیتورینگ بود که به مدیران نرم افزار این امکان رو می‌دهد که هرچه سریع تر بهتر تمام فعالیت های کاربر های فعال را در صورت نیاز زیر نظر میگیرد .

نتیجه گیری:

سیستم مانیتورینگ تیما یعنی

سیستم مانیتورینگ نرم  نرم افزاری برای کنترل بر روی امنیت نرم افزار شما جهت مدیریت فعالیت کاربر ها در هر جا مکان